wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 11.03.2016 12:18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

                                                                                               Lipsko, dn. 10.03.2016 r.

 

Znak: OŚR 6341.2.1.2016

                                                          

 

                         

Zawiadomienie ​o wszczęciu postępowania

 

             Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 §1, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku
z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469) w dniu 02.03.2016 r. na wniosek Pani Małgorzaty Skoczylas, ul. Olimpijska 9/45, 05-600 Grójec, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, w związku z budową przepustu rurowego pod projektowanym zjazdem publicznym z drogi wojewódzkiej nr 754, w km 50+965 na działkę 66/2 w miejscowości Wola Solecka I, gm. Lipsko, pow. Lipski, woj. mazowieckie.    

Strony zainteresowane mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy i wnieść uwagi (Starostwo Powiatowe w Lipsku pok. nr 34, II p., tel. 048 378 30 34). 

 

                                                                                          Kierownik Referatu

                                                                                          Ochrony Środowiska Gospodarki

                                                                                          Wodnej i Rolnictwa

                                                                                          /.../ Iwona Rychter

 

Otrzymują:

  1. Małgorzata Skoczylas, ul. Olimpijska 9/45, 05-600 Grójec;
  2. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, rejon Drogowy Radom, ul. Wolanowska 61, 26-600 Radom;
  3. Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1-go Maja 2, 27-300 Lipsko;
  4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Zwoleniu, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 26-700 Zwoleń.
  5. a/a.

 

Informację o wszczęciu postępowania o wydanie niniejszego  pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie
z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469) podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Iwona Rychter
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.03.2016 12:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż