wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 21.07.2015 13:39

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

   Lipsko dn. 20.07.2015 r.


Znak: OŚR 6341.7.1.2015

 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 127 ust. 3a i 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) w dniu 26.06.2015 r. na wniosek Pana Michała Woś, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładu Usług Komunalnych w Siennie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Ścieki pochodzą z myjni samochodowej samoobsługowej zlokalizowanej w miejscowości Adamów.

Strony zainteresowane mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy i wnieść uwagi (pok. Nr 36, II p., tel. 048 378 30 34, Starostwo Powiatowe w Lipsku).  

                                                                                                Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
/.../ Iwona Rychter
Informację o wszczęciu postępowania o wydanie niniejszego  pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie   z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku.


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Iwona Rychter
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.07.2015 13:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż