wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 06.08.2014 12:11

Zarządzenie nr 28/2014 Starosty Powiatu Lipskiego z 28 lipca 2014r w sprawie: zmiany ,,Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie...

Zarządzenie nr  28/2014

Starosty Powiatu Lipskiego

z 28 lipca  2014r

w sprawie:  zmiany  ,,Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu”.

 

Na podstawie:

- art. 34 ust. 1 i art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

( Dz. U. z 2013,poz. 595  z późn. zm.)

- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)


zarządzam, co następuje:

§1.
 
W ,,Regulaminie  naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu” przyjętym zarządzeniem Starosty z 17.07.2012r. nr 16/2012 w §2 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:

,,5. W skład komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić dodatkowo inne wskazane przez starostę osoby”.

§2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi powiatu.
 

§3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                              Roman Ochyński

                                                                                              /-/ STAROSTA

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 28/2014 Starosty Powiatu Lipskiego z 28 lipca 2014r w sprawie: zmiany ,,Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie...
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.08.2014 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż